Menü Detayı

DEMLİK ÇAY

Fiyat 210-650
Kategori: ÇAYLAR

Bir Kişilik Demlik 28 ₺

İki Kişilik Demlik 39 ₺

Üç Kişilik Demlik 47 ₺

Dört Kişilik Demlik 56 ₺

Beş Kişilik Demlik 65 ₺

Altı Kişilik Demlik 75 ₺

Yedi Kişilik Demlik 83 ₺

Sekiz Kişilik Demlik 95 ₺

Dokuz Kişilik Demlik 108 ₺

On Kişilik Demlik 115 ₺